top of page

Personvern

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags person­opplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de.

Personvernerklæring

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Peiling på Regning AS (deLillos) er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Eventuelle spørsmål om behandlingen, ønske om sletting m.m., kan rettes til:

Peiling på Regning AS

Adresse: Sognsveien 34

Postnummer: 0851, Oslo

Org. nr.: 929 361 172

E-post: lundevall@me.com

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Navn og e-postadresse lagres dersom du melder deg på mitt nyhetsbrev, samt informasjon fra cookies til markedsføringsformål.

3. FORMÅL OG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post. Innsamling av statistikk om brukeratferd for å forbedre nettsiden og brukeropplevelsen. Innsamling av statistikk om brukeratferd for å markedsføre produkter gjennom Meta, Google-plattformer, Snapchat, Loopify, TikTok og andre, digitale annonseringssystemer.

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de[t] formål som er angitt her:

(a) For å levere produkter og tjenester du har bestilt (kontaktdetaljer).

(b) For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer, transaksjonsdetaljer).

3.2 Vårt grunnlag for behandling er:

- Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

- Samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Samtykket kan tilbakekalles på ethvert tidspunkt.

4. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Peiling på Regning AS kan bruke underleverandører til å levere markedstjenester, slik som annonseringsplattformer, management og PR byråer. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Peiling på Regning AS, så sant det foreligger en databehandleravtale.

5. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på:

lundevall@me.com

6. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Dersom vi behandler personopplysninger om deg har du en rekke rettigheter:

  •  Du kan ha rett til å se hvilke data vi har om deg, det kalles innsyn i egne personopplysninger

  • Du kan ha rett til å korrigere data vi har om deg om det er feil i dataene, det kalles korrigering av personopplysninger.

  • Du kan ha rett til å slette data vi har om deg, det kalles sletting av personopplysninger.

 

  • Du kan ha rett til å be om at vi kun foretar begrensing av behandling av personopplysninger.

  • Du har rett til å få kopi av data vi har om deg, det kalles rett til dataportabilitet

  • Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger.

  •  Du har mulighet til å klage til Datatilsynet

7. DATABEHANDLERE

Peiling på Regning AS har til enhver tid databehandleravtaler med eksterne virksomheter som behandler personopplysninger på oppdrag fra Peiling på Regning AS. Disse er per i dag:

Time Out Agency And Concerts (Booking)

Buzz Kollekt AS (Markedsføring og kommunikasjonsbyrå)

Drabant AS (Plateselskap)

Loopify (Nyhetsbrev-leverandør)

bottom of page